LaTeX no és porno

Sempre que un busca informació sobre LaTeX per Internet, acaba apareixent alguna sorpresa en format vestit de gala per a activitats lúdiques no relacionades amb el que hem proposo explicar. En realitat quan parlo de LaTeX, que prové d’una paraula anglesa i es pronúncia “lei-tec”, parlo d’una cosa molt diferent.

Què és LaTeX?

L’any 1969 Donald Knuth va publicar “The Art Of Computer Programming”, en aquella època les publicacions encara es feien amb impremtes mecàniques, Donald estava content amb la seva publicació. Més tard l’any 1976, Donald es preparava per publicar la segona edició d’aquest mateix llibre però va quedar horroritzat al rebre les proves d’impremta quan aquestes començaven a utilitzar sistemes digitals basats en imatge. Havia perdut en qualitat. Llavors va decidir crear TeX i METAFONT, un llenguatge i una especificació de fonts especialment pensats per crear llibres i especialment aquells que tinguin un alt contingut de simbologia matemàtica.

Fins a principis dels anys 80 va quedar lleugerament estancat fins que Leslie Lamport, va crear una sèrie de macros que funcionaven amb TeX com a base per crear el que es coneix com a LaTeX, un sistema de preparació de documents.

Per dir-ho d’una manera senzilla, la principal avantatge de LaTeX és que permet separar el contingut del format. Així permet a l’autor concentrar-se únicament en el contingut mentre que el disseny i la presentació recauen sobre el sistema i si s’escau el dissenyador. D’aquesta manera s’obtenen innumerables avantatges a l’hora de crear documents.

Actualment és un mètode molt estès per a la divulgació de textos científics entre matemàtics, informàtics, enginyers, biòlegs,… En general publicacions que necessiten d’un contingut en simbologia matemàtica alt.

Declaració d’intencions

Com que són un amant de les coses ben fetes, i crec que LaTeX és una d’elles; si heu tingut la oportunitat de llegir documents a la universitat creats amb aquest sistema sabreu del que estic parlant; m’he proposat anar documentant el procés d’aprenentatge on recolliré el que vaig aprenent, els problemes que hem trobo, els recursos que vaig trobant, els paquets de macros interessants, etc. També servirà per recollir una mica de documentació en català al respecte per que la majoria de la documentació que corre per Internet està en anglès.

Al principi crec que serà més feina del normal, qui no sap fer servir Word? Però com tot a mida que es domina el sistema serà de forma natural que sortiran els documents. Qui s’apunta? Heu intentat en alguna ocasió crear documents utilitzant LaTeX? Quins problemes us heu trobat?

Anuncis